เกี่ยวกับเรา

Professor Lift Truck

บริษัทโปรเฟสเซอร์ ลิฟท์ ทรัค จำกัด เกิดจากการรวมตัวของ ผู้มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในงานรถฟอร์คลิฟท์ ได้แก่ การจัดหาอะไหล่ การบริการงานซ่อมและการรักษาบำรุง การจัดหารถฟอร์คลิฟท์ในงานคลังฯ รวมถึงการแก้ไขปัญหาของรถฟอร์คลิฟท์ ที่ผลิตจากยุโรป หรือ ในเอเชีย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

VISION

  1. ให้บริการและคำปรึกษารถฟอร์คลิฟท์ ด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน โดยใช้หลักความเชื่อมั่นในสินค้า บริการ และคุณภาพให้เป็นที่ประทับใจ
  2. ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพของการให้บริการและสินค้า แสวงหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อลดต้นทุนและยืดอายุการใช้งานของรถฟอร์คลิฟท์ให้มากขึ้น และให้ตรงความต้องการของลูกค้า
  3. เป็นที่รู้จักในกลุ่มบริษัทที่ใช้บริการรถฟอร์คลิฟท์ โดยได้รับการแนะนำให้เป็นที่รู้จักจากกลุ่มลูกค้า

MISSION

  1. สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการระดับสากลด้วยความยุติธรรม
  2. ให้การบริการและคำปรึกษา ด้านการบำรุงรักษา บริการอะไหล่ ด้านการลดต้นทุนสำหรับงานรถ ฟอร์คลิฟท์ทุกยี่ห้อ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเน้นถึงความปลอดภัยในการขับขี่อย่างถูกต้องเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าในอนาคต