PROFESSOR LIFT TRUCK

Our success is your growth

บริษัท โปรเฟสเซอร์ ลิฟท์ ทรัค จำกัด

บริการงานฟอร์คลิฟท์ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน หรือตรงกับความต้องการของลูกค้า

PROFESSOR LIFT TRUCK
เราคือ?

บริษัทโปรเฟสเซอร์ ลิฟท์ ทรัค จำกัด เกิดจากการรวมตัวของ ผู้มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในงานรถฟอร์คลิฟท์ ได้แก่ การจัดหาอะไหล่   การบริการงานซ่อมและการรบำรุงรักษา  การจัดหารถฟอร์คลิฟท์ในงานคลังฯ  รวมถึงการแก้ไขปัญหาของรถฟอร์คลิฟท์  ที่ผลิตจากยุโรป หรือ ในเอเชีย  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เรามีทีมงานช่าง ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ได้รับการฝึกอบรม ด้านงานซ่อมและความปลอดภัยในการใช้รถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกวิธี  ซึงเป็นมาตรฐานสำคัญในการให้บริการของเรา

บริการของเรา

บริการของเรา

ให้คำปรึกษาให้บริการ และคำปรึกษาด้านการบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์ เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับลูกค้า

จัดหาอะไหล่

จัดหาอะไหล่ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับการใช้งานสำหรับลูกค้า พร้อมสามารถจัดส่งอะไหล่สะดวกและรวดเร็ว

งานบำรุงรักษา

บริการงานซ่อม งานบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์ โดยเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างผู้ชำนาญการที่ได้รับการฝึกอบรม

PARTNER

แจ้งย้ายที่ทำการ และเปลี่ยนที่อยู่บริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

เรียน ลูกค้า และ คู่ค้า ของทางบริษัท โปรเฟสเซอร์ ลิฟท์ ทรัคจำกัด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ได้ย้ายไปที่ทำการใหม่

28/9 หมู่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยธยา 13180

098-832-3539

Line ID: prof.It