PROFESSOR LIFT TRUCK

Our success is your growth

บริษัท โปรเฟสเซอร์ ลิฟท์ ทรัค จำกัด

บริการงานฟอร์คลิฟท์ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน หรือตรงกับความต้องการของลูกค้า

  • ✓ จัดหารถฟอร์คลิฟท์ แบบซื้อและเช่า
  • ✓ งานบำรุงรักษา(PM)แบบรายเดือนและรายปี
  • ✓ จัดหาแบตเตอรี่ แบบซื้อและเช่า
  • ✓ งานซ่อมรถฟอร์คลิฟท์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
  • ✓ งานซ่อมแบตเตอรี่
  • ✓ จัดหาอะไหล่แท้และเทียบ
  • ✓ งานบำรุงรักษา(PM)แบบรายเดือนและรายปี

PROFESSOR LIFT TRUCK
เราคือ?

บริษัทโปรเฟสเซอร์ ลิฟท์ ทรัค จำกัด เกิดจากการรวมตัวของ ผู้มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในงานรถฟอร์คลิฟท์ ได้แก่ การจัดหาอะไหล่   การบริการงานซ่อมและการรบำรุงรักษา  การจัดหารถฟอร์คลิฟท์ในงานคลังฯ  รวมถึงการแก้ไขปัญหาของรถฟอร์คลิฟท์  ที่ผลิตจากยุโรป หรือ ในเอเชีย  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เรามีทีมงานช่าง ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ได้รับการฝึกอบรม ด้านงานซ่อมและความปลอดภัยในการใช้รถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกวิธี  ซึงเป็นมาตรฐานสำคัญในการให้บริการของเรา

บริการของเรา

บริการของเรา

ให้คำปรึกษาให้บริการ และคำปรึกษาด้านการบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์ เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับลูกค้า

จัดหาอะไหล่

จัดหาอะไหล่ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับการใช้งานสำหรับลูกค้า พร้อมสามารถจัดส่งอะไหล่สะดวกและรวดเร็ว

งานบำรุงรักษา

บริการงานซ่อม งานบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์ โดยเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างผู้ชำนาญการที่ได้รับการฝึกอบรม

PARTNER